Copyright


Niets uit deze webapplicatie, dan wel uit de diensten en producten die door deze webapplicatie aangeboden worden, mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sananet Care BV.


Disclaimer


Hoewel de informatie van MijnHartfalencoach samen met deskundigen met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, is dat geen garantie dat alle gezondheidsvragen worden beantwoord, dan wel dat alle aanwezige gezondheidsrisico's tijdig opgespoord worden. Als u dus vragen heeft die niet door MijnHartfalencoach beantwoord worden, als u zich zorgen maakt of als u een persoonlijk advies wilt, raden wij u aan uw huisarts of een andere deskundige waarbij u onder behandeling bent te raadplegen.

Hoewel deze webapplicatie links of verwijzingen naar andere sites kan bevatten draagt Sananet Care BV geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van die andere sites en is zij niet aansprakelijk voor schade of letsel als gevolg van die inhoud. Links naar andere sites worden louter aangeboden voor het gemak van de gebruikers van deze website.


Privacy


De internetomgeving van MijnHartfalencoach vraagt niet meer gegevens dan nuttig en noodzakelijk zijn om als onderdeel van en voor de duur van een bestaande behandelrelatie tussen een zorgverlener en een cliënt, deze laatste te ondersteunen bij het stimuleren en uitvoeren van zelfmanagement. MijnHartfalencoach treft maatregelen ter beveiliging van de (persoons)gegevens die door de bezoeker (zorgverlener/cliënt) zijn verstrekt. De geregistreerde bezoeker is zelf verantwoordelijk voor het beheer van zijn/haar eigen gekozen/toegekende gebruikersnaam en wachtwoord. Ook als bezoeker anderen hiervan met zijn/haar toestemming gebruik laat maken. Bezoeker kan altijd de door hem/haar verstrekte persoonlijke gegevens (laten) wijzigen en op verzoek laten verwijderen. De gegevens die worden geregistreerd, worden niet aan derden verstrekt, anders dan na toestemming van de betrokken cliënt, wanneer de wet dat voorschrijft, of als een gerechtelijk bevel daartoe verplicht.